โรงพยาบาลม.แม่ฟ้าหลวง คืบกว่า 85 %

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คืบกว่า 85 % คาดสิงหาคม 2561เสร็จ พร้อมเปิดรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ติดต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง วันนี้( 29 ธ.ค.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จากนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 85 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 และเมื่อโรงพยาบาลสร้างเสร็จจะมีการทดลองเปิดดำเนินการเบื้องต้นราวเดือนตุลาคม 2561 เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ที่สามารถบำบัดรักษา วิจัย โรคในสาขาต่างๆ โดยครบถ้วน ของการบริการทางสาธารณสุขของภาคเหนืออีกแห่งหนึ่ง 
รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อไป  นอกจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้แล้ว ในบริเวณศูนย์การแพทย์ยังประกอบไปด้วยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คาดว่าการดำเนินการของศูนย์การแพทย์โดยรวมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี 2565 อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ของประเทศ จึงต้องการบุคลากรร่วมโครงการ โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่อีกจำนวนมาก ดังนั้นแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครเข้าเป็นพนักงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews