เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า-บุหรี่-ปลอดภัย ปี 60

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560” เน้นการบังคับใช้กฎหมาย รณรงค์ให้งานเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560” ที่บริเวณทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัด , เทศบาลนครนครศรีธรรมราช , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , เครือข่ายองค์กรงดเหล้า , ผู้ประกอบการ , ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และ สสส. จะบูรณาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 14-23 กันยายน แบ่งกิจกรรมความรับผิดชอบออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มวิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรมย้อนยุคกลุ่มสร้างสรรค์นันทนาการและกีฬา และกลุ่มอำนวยการ/ประสานงาน/ดูแลความสงบเรียบร้อย จะเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 รณรงค์ให้พื้นที่จัดงานเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการท่องเที่ยวงาน ทุกคนทราบว่าเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะมีอาการมึนเมา อาจจะมีเรื่องการทะเลาะวิวาท และอาชญากรรมตามมา “ในช่วง 2 ปีที่จัดทำกิจกรรม ประสบความสำเร็จ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้ขาย บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน ลดการทะเลาะวิวาท อาชญากรรมและอุบัติเหตุ”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth