เกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบประจำปี

เกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบประจำปีเป็นเวลา 2 วันแล้วในวันนี้ เพื่อฝึกซ้อมการป้องกันหมู่เกาะที่เป็นดินแดนกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ นอกชายฝั่งด้านตะวันออก จากการโจมตีจากญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าจะยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก

กองทัพเรือเกาหลีใต้กล่าวการซ้อมรบในครั้งนี้ จะมีทั้งเรือรบและเครื่องบิน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติม การซ้อมรบดังกล่าวใช้ชื่อใหม่ในปีนี้ว่า “การฝึกซ้อมป้องกันดินแดนทะเลตะวันออก” โดยมีเป้าหมายในการป้องกันหมู่เกาะด็อกโดและทะเลบริเวณรอบๆ ทะเลญี่ปุ่น แม้ว่าการโจมตีจากญี่ปุ่นนั้นจะมีแน้วโน้มสูงว่าจะไม่เกิดขึ้น แต่เกาหลีใต้ก็เริ่มซ้อมรบมาตั้งแต่ปี 1986 และจัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นเดือนมิถุนายนและธันวาคม การซ้อมรบในปีนี้ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากความตึงเครียดกับญี่ปุ่นยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง การซ้อมรบครั้งนี้จัดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศยุติข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูลด้านการทหารกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทั้งสองประเทศยังคงเผชิญหน้าขัดแย้งกันจากเรื่องที่ญี่ปุ่นบังคับใช้แรงงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2.