อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ตื่นตากับการเฝ้าชมอากัปกิริยาของฝูงช้างป่าและกระทิงภายในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้มายาวนาน และการชมช้างป่านั้นต้องอยู่ในบริเวณจุดชมสัตว์ป่า ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้เท่านั้น ส่วนใครที่อยากศึกษาธรรมชาติต้องลองเดินป่าไปตามเส้นทางตอไม้จันท์หอม ซึ่งน่าสนใจด้วยการได้เรียนรู้เรื่องราวของไม้จันท์หอมที่นำไปใช้ในการจัดงานสร้างพระโกศ

งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เส้นทางสายนี้มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินศึกษาราวๆ ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น สำหรับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนี้ เป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ มีสภาพเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่รวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีค่า ทางเศรษฐกิจมากมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand