หาดใบลาน

ลักษณะเป็นชายหาดแนวยาว มีหน้าหาดกว้างและบางช่วงเป็นหาดหิน บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน หาดใบลานตั้งอยู่ในเวิ้งอ่าวใบลาน ชายหาดสามารถลงเล่นน้ำได้ หาดใบลานอยู่ถัดจากหาดท่าน้ำหรือโลนลี่บีชไม่ไกลมากนัก สามารถเดินทางไป – มา จากทางถนนสายหลักถึงกันได้อย่างสะดวก ในสมัยก่อนชาวประมงเกาะช้างนิยมใช้อ่าวใบลานเป็นที่จอดเรือเพื่อหลบพายุในช่วงฤดูมรสุมอีกแห่งหนึ่ง ในปัจจุบันบริเวณนี้เริ่มมีร้านค้า ร้านอาหาร เรียงรายสลับกันไป ในช่วงเวลากลางคืน บรรยากาศบริเวณอ่าวใบลานค่อนข้างเงียบสงบเพราะยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก โรงแรมใน หาดใบลาน

การเดินทาง
บนเกาะมีรถสองแถวสีขาวเรียกว่า “แท็กซี่เกาะช้าง” วิ่งบริการจากท่าเรือผ่านสถานที่สำคัญ ตลอดจนหาดต่างๆ ไปจนสุดเกาะที่หมู่บ้านบางเบ้า รถออกทุกๆ ต้นชั่วโมงหรือตามเวลาเข้าเทียบท่าของเรือเฟอร์รี คิดราคาค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง หากต้องการเดินทางแบบส่วนตัวก็มีบริการให้เช่ามอเตอร์ไซค์อยู่หลายร้านสามารถเลือกได้ตามสะดวก ถนนบนเกาะช้างค่อนข้างแคบและชันต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัย
/ขอบคุณ สวัสดี.com