สเต็มเซลล์เปลี่ยนเป็นเซลล์กระดูก

สเต็มเซลล์เปลี่ยนเป็นเซลล์กระดูกได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ในการทำเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ได้นำโพลีเมอร์รูปร่างหน่วยความจำที่เรียกว่าในการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดมีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเซลล์ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อกระดูกอ่อนหรือเซลล์กระดูก เซลล์ต้นกำเนิดจะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและตอบสนองเช่นเดียวกับร่างกาย

วิธีควบคุมกระบวนการสร้างความแตกต่างนี้โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเซลล์มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว ความรู้ที่ได้รับนั้นถูกใช้ไปแล้วในทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเพื่อสร้างวัสดุทดแทนที่จะฟื้นฟูหรือรักษาเนื้อเยื่อชีวภาพที่เสียหาย สำหรับวัสดุชีวภาพอเนกประสงค์ในการแพทย์ได้ใช้โครงร่างแบบไดนามิกสร้างวิธีการใหม่แล้วแผ่นโพลีเมอร์ที่ทำหน้าที่เหมือนกล้ามเนื้อเทียม แผ่นมีคุณสมบัติที่ผิดปกติในการที่จะผ่านการฝึกอบรม morph ย้อนกลับเมื่อสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซ้ำ นักวิจัยเพียงแค่สร้างกริดลงบนด้านล่างของแผ่นและตั้งโปรแกรมให้ยืดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจากอุณหภูมิของร่างกาย