สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

องค์ประกอบของอาหารที่ทันสมัยของเรานั้นถูกเผาผลาญโดยจุลินทรีย์ในลำไส้รวมถึงการสลายส่วนประกอบที่อาจไม่แข็งแรงสำหรับเราวิธีในการระบุจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์และวิธีที่พวกเขาเผาผลาญสารเคมีที่เป็นอันตรายในอาหารเป็นผลพลอยได้ที่ไร้พิษภัยชุมชนจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์มองอาหารเป็นสารเคมี สารประกอบทางเคมีเหล่านี้บางชนิดมีผลดีต่อชุมชนของจุลินทรีย์

ที่อาศัยอยู่ในลำไส้และต่อสุขภาพของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่นงานที่ผ่านมาของกอร์ดอนแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์ในลำไส้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาในระยะแรกของทารกโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ที่แข็งแรงนั้นมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของภูมิคุ้มกันและการพัฒนาของกระดูกและสมอง แต่การแปรรูปอาหารที่ทันสมัยสามารถสร้างสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สารเคมีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการอักเสบที่เชื่อมโยงกับโรคเบาหวานและโรคหัวใจ นักวิจัยมีความสนใจในการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารของมนุษย์และสารเคมีที่บริโภคกันทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารอเมริกันทั่วไป