ศมส.ชวนเสวนาหญิงชนเผ่าเชื่่อมสัมพันธ์ 70 ปีไทย-อินเดีย

พีรพน ชวนฟังเสวนาวิชาการ “หญิงชนเผ่า” แลกเปลี่ยนความรู้นักวิชาการ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ครบรอบ 70 ปี พร้อมเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย หวังต่อยอดวิจัยข้ามวัฒนธรรมสู่สังคม วันนี้(16 เม.ย.) นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ทาง ศมส.กับ สาธารณรัฐอินเดีย ได้ร่วมมือทางวิชาการระกว่างกัน

โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสัมมนาทางวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ ไท รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ถือเป็นอาณาบริเวณทางวัฒนธรรมต่อเนื่องมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่จำนวนมาก รวมไปถึงชุมชนที่พูดภาษากลุ่มออสโตร-เอเชียติก และกลุ่มภาษาไท-กะได ต่อมาภายหลังอินเดียประกาศอิสรภาพในปี 2490 ส่งผลให้ชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในบริบทของรัฐชาติและโลกสมัยใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างของชุมชนชาติพันธุ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews