วัดป่าซางงาม

สักการะพระประจำอำเภอป่าซางอันมีนามว่า “พระพุทธมงคลสราการ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ชาวอำเภอป่าซางให้ความเคารพศรัทธาเสมอมา นอกจากนี้หอไตรของวัดก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยมีลักษณะเป็นตึกทึบสองชั้น หลังคาลดชั้นแบบล้านนา หน้าต่างชั้นบนมีขนาดเล็ก เขียนลวดลายเทวดา

ภายในวิหารมีบุษบกไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นของเก่าแก่อายุหลายร้อยปี และเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่องาม พระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 2 เมตร นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดป่าซาง ซึ่งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้โบราณต่างๆ ให้ได้ชมกันอีกด้วย ที่ตั้ง : จากอำเภอป่าซาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 ไปทางอำเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ 300 เมตร หรือขึ้นรถประจำทางสายลำพูน-สามแยกท่าจักร-กู่ระมัก-ป่าซาง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand