มติทันตแพทยสภา เพิกถอนใบอนุญาต ‘ดลฤดี หนีทุน’

ทันตแพทยสภา มีมติเพิกถอนใบอนุญาต ‘ทพญ.ดลฤดี’ มีผลประกอบวิชาชีพในไทยไม่ได้ แต่ไม่ครอบคลุมสหรัฐ เชื่อบทลงโทษทางสังคม โดยเฉพาะในโลกออนไลน์จะจัดการเอง ย้ำทำให้เสื่อมศักดิ์ศรีวิชาชีพ ไม่กตัญญู พร้อมประสาน ม.มหิดล ช่วยเหลือ เหยื่อค้ำประกัน ทั้งคณาจารย์ และเพื่อน

ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา พร้อมด้วย นพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา มีมติเมื่อวันที่14 ก.ย.ที่ผ่านมา ให้ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตทันตแพทย์หญิง (ทพญ.) ดลฤดี จำลองราษฎร์ เนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทันตกรรม ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ด้วยทั้งการผิดสัญญาในการใช้ทุน ลาออกไปขณะที่ยังใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา รวม 3 สัญญา มูลค่าความเสียหายกว่า 24 ล้านบาท และทำให้ผู้ที่ค้ำประกัน ซึ่งเป็นครูอาจารย์ และเพื่อน ได้รับความเดือดร้อน และต้องชดใช้เงินแทนตามคำพิพากษา

ซึ่งผลคำตัดสินของทันตแพทยสภา จะมีผลให้ ทพญ.ดลฤดี ไม่สามารถประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศไทยได้อีก และยังเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นสมาชิกของทันตแพทยสภาอีกด้วย

ส่วนกระบวนการจากนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ รมว.สาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภา เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจัดทำเป็นคำสั่งทางปกครองต่อไป สำหรับเรื่องการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ค้ำประกัน ทพญ.ดลฤดี นั้น ทันตแพทยสภาได้เคยมีการหารือกับมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว เชื่อว่าน่าจะพอมีทางออก

ทันตแพทย์อรรถพร กล่าวว่า แม้ผลการตัดสินนี้ จะมีผลแค่ตามอำนาจทางกฎหมายในไทย ไม่ครอบคลุมสหรัฐอเมริกา หรือบอสตัน ที่ ทพญ.ดลฤดี ย้ายไปทำงาน แต่เชื่อเหลือเกินว่าในโลกของความจริงและสื่อโซเชียลมีเดียคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของ ทพญ.ดลฤดี ไม่มากก็น้อย เนื่องจากเป็นเรื่องของความกตัญญู และยิ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ เพื่อนที่ค้ำประกัน

สำหรับเหตุการณ์การค้ำประกันให้ ทพญ.ดลฤดี จำลองราษฎร์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 มีการทำสัญญาชดใช้ทุน 3 ปี ในการเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2539 และมีการโอนย้ายสาขาการเรียน พร้อมขยายเวลาการศึกษาต่อ จากนั้น ได้มีการลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2546 โดยขณะนั้นยังใช้ทุนไม่ครบ ทำให้มี 3 สัญญา ที่ต้องชดใช้ ประกอบด้วย 1.การเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทย 2.ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 3.รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งชดใช้รวม 24,216,136.70 บาท.-สำนักข่าวไทย