พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ (พะธำมะรง)

เดิมที่นี่เป็นบ้านของตระกูลติณสูลานนท์ และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อจำลองรูปแบบบ้านพักเดิมของรองอำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งพะทำมะรงพิเศษ เมืองสงขลา จากความทรงจำของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยตัวพิพิธภัณฑ์มีสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยยกพื้นชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยา 2 หลังคู่ มีชานเปิดโล่งเชื่อมถึงกัน

ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของครอบครัวติณสูลานนท์ในอดีต รวมทั้งประวัติตระกูล ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบและพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ที่มาแห่ง “ติณสูลานนท์” สำหรับที่มาของตระกูล “ติณสูลานนท์” นี้ ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2462 เพื่อให้ชาวไทยได้มีนามสกุลเป็นหลักในการสืบเชื้อสาย และเป็นธงชัยแห่งครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้ผู้สืบสกุลได้ตั้งมั่นในคุณงามความดี โดยการรักษา ชื่อเสียงเกียรติยศของบรรพบุรุษผู้เป็นต้นตระกูลไว้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป ซึ่งคำว่า ติณสูลานนท์ มีความหมาย ดังนี้ “ติณ “แปลว่า “หญ้า” “สูลา” แปลว่า “คม ยอด” “นนท์ ” แปลว่า “ความพอใจ” เมื่อรวมกันเข้าเป็นคำว่า “ติณสูลานนท์” หมายถึง “ความยินดีในหญ้าที่มีคม” นั่นเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand