ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ติดไฟอุปกรณ์ควันบุหรี่

การศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับความยากจนในชนบทสำหรับการศึกษานี้ได้มีการทดสอบตัวอย่างน้ำลายในเด็กกว่า 1,200 คนที่ได้รับ cotinine กลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมจากเด็กอายุ 6 เดือน 15 เดือน 2 ปีและ 4 ปี การปรากฏตัวบ่งชี้ว่าเด็กได้สัมผัสกับควันที่สองหรือสาม ควันบุหรี่มือสองมาจากผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ติดไฟอุปกรณ์ควันบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้สูบบุหรี่

ควันบุหรี่มือสองเป็นสารตกค้างที่มองไม่เห็นจากควันที่ตกลงบนพื้นเฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้า เด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีร้อยละ 15 ในกลุ่มที่ได้รับรังสีสูงมีระดับโคตินินสูงกว่าผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ขณะที่ร้อยละ 48 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางและร้อยละ 37 อยู่ในกลุ่มที่ได้รับรังสีต่ำ ค่าเหล่านี้สูงกว่าค่าที่เคยเห็นในรายงานการสำรวจสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติซึ่งพบว่ามีเพียง 1 ใน 3 ถึงครึ่งหนึ่งของตัวอย่างเลือดที่ตรวจพบได้ cotinine