ทำถนนยั่งยืนด้วยองุ่นและขยะจากเกษตร

มีข้อมูลว่าสหรัฐอเมริกาใช้เงินถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี หรือราว 150,000 ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานของถนนที่เสียหายจากหิมะในฤดูหนาว เม็ดเงินยังใช้ไปกับปฏิบัติการควบคุมน้ำแข็งและละลายน้ำแข็ง ซึ่งวิธีที่ใช้กันทั่วไปก็คือฉีดพ่นสารละลายน้ำแข็ง หรือโรยเกลือบนถนนหิมะเพื่อละลายหิมะ

ทุกๆปีจะมีการใช้โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือประมาณ 27 ล้านตันมาซ่อมบำรุงถนนช่วงฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีการวิจัยพบว่าคลอไรด์ไม่ลดลงในสิ่งแวดล้อมและอาจก่อเกิดความเสี่ยงในระยะยาว มีความพยายามใช้น้ำบีทรูทมาเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพของสารละลายหวังลดผลกระทบการกัดกร่อนของเกลือ แต่เมื่อน้ำบีทรูทเข้าสู่แหล่งน้ำก็สามารถลดออกซิเจนจนกลายเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ล่าสุด ทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ วอชิงตัน เผยการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวที่ยั่งยืนกว่าเดิม ด้วยการพัฒนาสารละลายน้ำแข็งที่สกัดจากเปลือกองุ่นและของเสียจากการเกษตร

นักวิจัยเผยว่า กระบวนการใหม่นี้ทำให้สูตรสาร ละสายไม่ก่อให้เกิดของเสียใดๆ และสารละลายที่สกัดจากองุ่นนั้นละลายหิมะได้เร็วกว่าสารละลายชนิดอื่นๆ ทำให้คอนกรีตและยางมะตอยเสียหายน้อยลง อีกทั้งวิธีแก้ปัญหานี้ทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงต่อแหล่งน้ำใกล้เคียง.