ช่วงเวลาที่สำคัญในการกำหนดเส้นทางที่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังมุ่งความสนใจไปที่ “วันแรกของชีวิต” 1,000 วันนับจากวันประสูติถึงวันเกิดปีที่สองเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนไทยการเปิดตัวโครงการในกรุงศรีอยุธยาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ช่วงสองปีแรกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการกำหนดเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับสุขภาพตลอดอายุการใช้งานของแต่ละคน

นายแพทย์ปานพิมลวิภากัลยาณมิตรผู้อำนวยการกรมอนามัยกล่าวในพิธีเปิดงานในสัปดาห์นี้ว่าได้มีการเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ “โรงพยาบาลกรีนแอนด์เคลียร์” เพื่อปรับปรุงและรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขภาพในสถานพยาบาล แคมเปญโรงพยาบาลกรีนแอนด์คลีนมีห้ากลยุทธ์เธอกล่าว ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีน้ำดื่มที่สะอาดและจัดการของเสียได้อย่างปลอดภัยการปรับปรุงมาตรฐานและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมช่วยสนับสนุนความพยายามของจังหวัดในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตรวจสอบอนุภาคฝุ่นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอนเรียกว่า PM10