การเลือก น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน ความสามารถในการล้างที่ดี

การเลือก น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน ความสามารถในการล้างที่ดี ข้อดี-ข้อเสียของ น้ำยาล้างคราบน้ำมัน ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการล้างที่ทุกคนควรทราบ ? อย่างแรกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของประเทศไทยเกี่ยวกับน้ำยาล้างคราบน้ำมัน โดยส่วนใหญ่นั้นจะพบเห็นได้ในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตรถยนต์เป็นจำนวนมากในกระบวนการผลิตนั้นๆ จะมีการใช้น้ำมันในการขึ้นรูปแต่ชนิดไม่เหมือนกัน และในการผลิตนั้นๆ

จะต้องใช้น้ำยาล้างคราบน้ำมัน เพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกก่อนส่งให้ลูกค้าเสมอๆ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะนั้น นิยมใช้ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) แทนสารประกอบ ไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloro Ethylene) เหตุเพราะว่าเป็นสาเหตุก่อให้เกิดทำลายต่อสุขภาพ สมอง กล้ามเนื้อ ตับ ในร่างกายมนุษย์ อีกทั้งมีผลเสียต่อการสืบพันธ์มนุษย์ และยังเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมการทำลายโอโซนและสภาพวะเรือนกระจก ดังนั้น เราสามารถจำแนกน้ำยาล้างคราบน้ำมันไฮโดรคาร์บอนได้ 3 กลุ่ม คือ

Saturated Hydrocarbon (สารไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว) ซึ่งมีโครงสร้าง Cn+(H2n+2) โดย C = อะตอมคาร์บอน และ H = อะตอมไฮโดรคาร์บอน ข้อดีคือกลิ่นเบา สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ข้อเสียคือราคาสูง
Unsaturated Hydrocarbon (สารไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว) ซึ่งโครงสร้าง Cn+(H2n) โดย C = อะตอมคาร์บอน และ H = อะตอมไฮโดรคาร์บอน ข้อดีคือราคาถูกปานกลาง แต่ข้อเสียคือกลิ่นแรง
Aromatic Hydrocarbon (สารไฮโดรคาร์บอนแบบวงแหวน) ซึ่งโครงสร้าง Cn+(H2n) โดย C = อะตอมคาร์บอน และ H = อะตอมไฮโดรคาร์บอน ข้อดีคือราคาถูกมาก แต่ข้อเสียคือกลิ่นแรงมาก และเป็นอันตราย
คุณสมบัติพื้นฐานของในการเลือกน้ำยาล้างคราบน้ำมัน

ความสามารถในการล้างที่ดี คือ ต้องมีความสามารถในการทำความสะอาดสิ่งปรก เช่น น้ำมัน จาระบี เป็นต้น
ความเหมาะสมกับชิ้นงาน คือ ต้องไม่ก่อให้เกิด การเสื่อมสภาพ และกัดกร่อนชิ้นงาน
ความปลอดภัย คือ ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และสุขภาพผู้ใช้งาน ปลอดภัยต่อการลุกติดไฟ
ความเสถียรภาพดี คือ ต้องไม่เสื่อมภาพง่าย
ควบคุมง่ายและสะอาด คือ มีความสามารถควบคุมสิ่งสกปรกได้ดี
การเกิดของเสีย คือ ของเสียที่เกิดจากขบวนการต้องไม่เกิดมลภาวะ
ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ ต้องมีต้นทุนการผลิตไม่สูง
การประยุกต์ใช้งานของน้ำยาล้างคราบน้ำมัน แบ่งออกเป็น

1. การจุ่มล้าง (Dipping) โดยใช้ชิ้นงานแช่ให้น้ำยาล้างคราบ โดยใช้ความสามารถในการละลายของสารละลายนั้นๆ

การล้างแบบจุ่มแช่

การล้างแบบจุ่มแช่หน้างาน

ข้อดีการล้างแบบจุ่มแช่ คือ สะดวก ง่าย ไม่ต้องติดตั้งเครื่องจักร
ข้อเสียการล้างแบบจุ่มแช่ คือ ต้องใช้มือผู้ใช้งานสัมผัสในการจับชิ้นงาน ซึ่งผู้ใช้งานบางคนมีโอกาสแพ้น้ำยาล้างคราบน้ำมันก็เป็นได้ โดยสังเกตจากการขึ้นตุ่มบนผิวหนังของผู้ใช้งาน เมื่อใช้งานล้างได้ระยะนึง และต้องรอชิ้นงานแห้งเพื่อที่จะดำเนินกระบวนการผลิตต่อไป

2. การล้างโดยเครื่องล้างใช้เครื่องอัลตราโซนิก (Ultrasonic Cleaner Machine) เพื่อใช้คลื่นเสียงที่มีความสูงมากกว่า 20 กิโลเฮิรตซ์ จนถึง 106 กิโลเฮิรตซ์ เป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์ปกติไม่สามารถรับฟังได้ ความถี่ชนิดนี้จะส่งผลกระตุ้นทางเคมี (Chemical Effect) จะส่งผลทำให้เกิดรูปร่างเป็นฟองอากาศ และความดันที่สูง กระจายความสกปรกให้ออกจากชิ้นงานให้ดีขึ้น ใช้สามารถของเครื่องจักรนั้นๆ และความสามารถการชะล้างของน้ำยาล้างคราบน้ำมันเป็นหลัก เนื่องจากชิ้นงานบางประเภทที่มีช่องขนาดเล็กมากๆ

หลักการทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างคราบน้ำมันโดยเครื่องอัลตราโซนิก

เริ่มแรกเครื่องจักรจะก่อให้เกิดคลื่นเสียงอัลตราโซนิก ส่งผลทำให้มีฟองอากาศและสลายตัวอนุภาคขนาดเล็กๆจำนวนมาก เนื่องด้วยเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า Cavitation Reaction จะมีขนาดของฟองอากาศไม่เท่ากัน
จากนั้นฟองอากาศจะไปสัมผัสที่ผิวของชิ้นงานที่เราต้องการที่จะชะล้าง และจะดึงสิ่งแปลกปลอมที่ความถี่ไม่เท่ากันออกจากกัน
ขั้นตอนสุดท้ายฟองอากาศจะถูกบีบอัดด้วยความดันที่สูง เป็นฟองกาศขนาดเล็กที่เรียกว่า Central Jet
cavitation ultrasonic mc

หลักการทำความสะอาดของน้ำยาล้างคราบน้ำมันด้วยเครื่องอัลตราโซนิก

การล้างด้วยเครื่องอุตตราโซนิค

ชิ้นงานผ่านเครื่องล้าง

ข้อดีการล้างด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค คือ ชิ้นงานสะอาด และแห้งไวตามความสามารถของน้ำยาล้างคราบน้ำมัน และตามระบบของเครื่องอัลตร้าโซนิค พร้อมทั้งง่ายต้องการดูแลรักษาเครื่องจักร
ข้อเสียการล้างด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค คือ ใช้ต้นทุนในการติดตั้งเครื่องจักรค่อนข้างสูง

ข้อมูลสินค้า

ทางเราขอแนะนำสินค้าที่สามารถใช้ได้ทั้ง 2 วิธีในการล้าง คือ NN CLEAN 100

ภาชนะบรรจุ 20 ลิตร และ 200 ลิตร

น้ำยาล้างคราบน้ำมัน หรือ NN CLEAN 100

ถังน้ำมัน

200 ลิตร

สนใจสินค้าติดต่อคุณนิพนธ์โทรศัพท์ 080-090-6308

รายละเอียด

NN CLEAN 100 (เอ็นเอ็น คลีนหนึ่งร้อย) เป็นน้ำยาล้างคราบน้ำมัน เพื่อล้างสกปรกจากชิ้นงาน คราบน้ำมัน คราบไขมัน คราบจาระบี เพื่อป้องกันชิ้นงานให้สะอาดและเข้าสู่กระบวนการต่อไป กลิ่นไม่ฉุน บำรุงรักษาง่าย

คุณสมบัติ

เป็นน้ำมันล้างคราบน้ำมันสำหรับกระบวนสำคัญๆ ในการผลิตและการประกอบสินค้าอุตสาหกรรม ไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ, สลายตัว หรือกัดกร่อนชิ้นส่วนที่นำมาล้าง ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด, ยาง รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติก

คุณลักษณะ

เป็นน้ำมันล้างคราบน้ำมันชนิดสังเคราะห์ ผลิตจาก isoparaffinic saturated hydrocarbon ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีกลิ่นน้อย และไม่กัดกร่อนโลหะเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันล้างชนิดน้ำมันแร่ทั่วไป น้ำมันล้างชนิดนี้ไม่มีส่วนประกอบของสารเพิ่มคุณภาพที่เป็นคลอรีนและซัลเฟอร์ เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA (Food and Drug Administration) จึงปลอดภัยต่อการนำไปใช้

คุณลักษณะจำเพาะทางเคมี

ความถ่วงจำเพาะ @ 15 °C g/cm3 0.761
สี ASTM L 0.5
จุดวาบไฟ P.M. 49
ความหนืด @ 40 °C 1.25
จุดอะนิลีน °C 80
การกัดกร่อนทองแดง 100 °C x 1Hr 1a
การกลั่นตัว IBP °C 165
การกลั่นตัว EP °C 204

ทำไมถึงต้องแนะนำ “NN CLEAN 100” ?

บริษัทได้มีคู่ค้าที่ผลิตตามคุณภาพมาตราฐาน ASTM น้ำยาล้าง
บริษัทได้ทำการวิจัยร่วมกันพัฒนาในเรื่องเพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรม
น้ำยาล้างคราบน้ำมัน “เอ็นเอ็น คลีนหนึ่งร้อย” สามารถใช้กระบวนการรีไซเคิล โดยวิธีการกลั่นได้

เครื่องกลั่น

อายุการจัดเก็บ

12 เดือนหลังจากการผลิต และเก็บรักษาอย่างดีโดยไม่เสื่อมสภาพ