การสาธิตวิธีการแปรรูปข้าวไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น

เส้นทางเดินเท้าเบื้องต้นจะเริ่มจากลานข้าวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ว่าชาวนาปลูกพืชอย่างไรและสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้และแม้กระทั่งตัวเอง ผู้มาเยือนจะได้เห็นพิธีกรรมทางจิตวิญญาณที่ทำไว้ก่อนและระหว่างการปลูกเช่นเดียวกับหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อปกป้องพืชจากอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ

รวมถึงสมุนไพรและพืชที่ชาวบ้านใช้ในการรักษาโรค จะมีการสาธิตวิธีการแปรรูปข้าวไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นรวมทั้งของหวานด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักค้างคืนในบ้านของชาวบ้านเพื่อดื่มด่ำกับชีวิตของชุมชนได้เต็มที่ ตัวเลขจะถูก จำกัด ไม่เกิน 20 ผู้เข้าชมต่อวัน บ้านผามอนเป็นหนึ่งใน 10 ชุมชนในโครงการนำร่องและ TRF คาดว่าชาวบ้านและเกษตรกรจะได้รับรายได้ระหว่าง 500,000 ถึง 700,000 บาทต่อปีจากการท่องเที่ยวโดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 35,000 บาทต่อปี