การรักษาที่มีศักยภาพและยาต้านมะเร็ง

เวทีสำหรับการระบุการรักษาที่มีศักยภาพและยาต้านมะเร็งหน้าจอ ที่สำคัญโมเดลใหม่นี้ยังให้วิธีการศึกษาเซลล์ระยะแพร่กระจาย เซลล์มะเร็งที่เข้าสู่หลอดเลือดและเดินทางไปยังไซต์อื่น หนึ่งในเหตุผลที่แบบจำลองนี้ประสบความสำเร็จคือเราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า เราสามารถทำให้เกิดการปลดปล่อยผู้ไกล่เกลี่ยเคมีอย่างช้า ๆ และสร้างการไล่ระดับสีทางเคมี

มันทำให้เซลล์มีเวลาในการทำงานในลักษณะที่คล้ายกับสิ่งที่เราคิดว่าเกิดขึ้นในร่างกาย ทั้งหมดนี้เปิดใช้งานโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่สร้างขึ้นเองซึ่งช่วยให้เราสามารถวางกลุ่มของเซลล์และคลังสารเคมีในสภาพแวดล้อม 3 มิติได้อย่างแม่นยำ ในขั้นต้นนักวิจัยได้มุ่งเน้นไปที่โรคมะเร็งปอดและมะเร็งผิวหนัง ขั้นตอนต่อไปคือการรวมชนิดของเซลล์มากขึ้นโดยเฉพาะเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกับการรักษาด้วยเซลล์และศึกษาปฏิสัมพันธ์เหล่านั้น