การตอบสนองต่อความเครียดทางสรีรวิทยา

การตอบสนองต่อความเครียดทางสรีรวิทยารวมถึงการเปลี่ยนแปลงของหัวใจและหลอดเลือดและการผลิตคอร์ติซอลมากเกินไปในระยะเวลานานอาจเป็นกลไกในการเชื่อมโยงความทุกข์ทางจิตใจกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะสมองเสื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่ออาการของอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงในช่วงกลางดึกและความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในภายหลัง

สำหรับอาการเพิ่มเติมของอาการอ่อนเพลียแต่ละครั้งเราพบว่าความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 2% ผู้เข้าร่วมที่รายงานอาการ 5 ถึง 9 นั้นมีความเสี่ยงสูงกว่า 25% ในผู้ที่ไม่มีอาการ อาการมีความเสี่ยงสูงถึง 40% ของภาวะสมองเสื่อมเมื่อเทียบกับที่ไม่มีอาการ นักวิจัยใช้ข้อมูลการสำรวจจากผู้เข้าร่วมประชุมชาวเดนมาร์ก 6,807 คนจากการศึกษาหัวใจโคเปนเฮเกนซิตี้ซึ่งตอบคำถามเกี่ยวกับอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงในปี พ.ศ. 2534-2537 ในช่วงเวลาของการสำรวจผู้เข้าร่วมมีค่าเฉลี่ย 60 ปี ข้อมูลการสำรวจถูกเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแห่งชาติการตายและการลงทะเบียนใบสั่งยาเพื่อระบุผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ผู้เข้าร่วมถูกติดตามจนถึงสิ้นปี 2559